Do pełnej sprawności potrzebuję protezy ręki

Cel: Zakup nierefundowanej protezy ręki (do zebrania: 150 000)

Dotychczas zebrano: 22207,90 zł
Pomoglo: 16 osób
Pomagam!
Nazywam się Radek Hardej, mam 25 lat. O chorobie dowiedziałem się pod koniec 2017 roku. Zupełnie przypadkiem przy okazji innego urazu okazało się, że mam w ręce guz.

Skierowano mnie do warszawskiego Centrum Onkologii – Kliniki Tkanek Miękkich. Diagnoza była jednoznaczna: KOSTNIAKO- MIĘSAK KOŚCI RAMIENNEJ o wysokim stopniu złośliwości. Trafiłem pod opiekę profesora Rutkowskiego i jego świetnego zespołu. Po przyjęciu chemioterapii przedoperacyjnej została podjęta decyzja o amputacji. Operację przeprowadził profesor Rutkowski 1 marca 2018 roku.

Obecnie jestem już po wszystkich kursach chemioterapii, w sumie miałem ich 9. Po ostatniej konsultacji wiem, że wszystko jest na dobrej drodze, a do pełnej sprawności potrzebuję protezy ręki. Niestety jej koszt przerasta moje możliwości, dlatego proszę o wsparcie.

Każdy grosz ma dla mnie znaczenie.

Bardzo dziękuję za Państwa wsparcie.
Radek Hardej

 
Przekaż naszym podopiecznym 1% podatku!
KRS: 0000333981
Cel szczegółowy 1%: Radosław Hardej


WPŁATY Z POLSKI:
Odbiorca przelewu: Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
Adres odbiorcy: ul. Ciołka 10 pok. 112, 01-402 Warszawa
Konto: 72 1090 1883 0000 0001 3364 8201
Opis przelewu: DAROWIZNA NA LECZENIE Radosław Hardej
Bank odbiorcy: Santander

WPŁATY Z ZAGRANICY:
Odbiorca przelewu: Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
Adres odbiorcy: ul. Ciołka 10 pok. 112, 01-402 Warszawa
IBAN: PL 72 1090 1883 0000 0001 3364 8201
Opis przelewu: DAROWIZNA NA LECZENIE Radosław Hardej
Kod SWIFT banku: WBKPPLPP
Nazwa banku: Santander

Purpose: Purchase of a non-refundable hand prosthesis.

My name is Radek Hardej, I am 25 years old. I found out about the disease in the end of 2017. It turned out, by coincidence during other injury examination, that I am having a tumor in my arm.

I was directed to the Warsaw Center of Oncology - Soft Tissue Clinic. The diagnosis was unequivocal: osteosarcoma of the humerus with a high degree of malignancy. I came under the protection of Professor Rutkowski and his great team. After the admission of pre-operative chemotherapy, a decision was made to amputate. The operation was conducted by Professor Rutkowski on March 1, 2018.

Currently I am after all chemotherapy courses, in total I had them 9. After the last consultation, I know that everything is on the right path and I need a prosthetic hand to be fully functional. Unfortunately, its cost overwhelms my options, that's why I am asking for support.

Each penny is important to me

Thank you so much for your support
Radek Hardej

Give our proteges 1% tax!
KRS: 0000333981
1% detailed goal: Radek Hardej

PAYMENTS FROM ABROAD:
Recipient of the transfer: Polish Coalition of Oncology Patients
Recipient's address: ul. Piękna 28/34 lok. 53, 00-547 Warsaw
IBAN: PL 72 1090 1883 0000 0001 3364 8201
Description of the transfer: DONATION TO TREAD THE NAME AND SURNAMENT NAME
SWIFT code of the bank: WBKPPLPP
Bank's name: BZ WBK

 

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności