ONKO Fundusz / O funduszu

 
Walka z nowotworem to gra o najwyższą stawkę. Aby pomóc chorym w ich heroicznych starciach o zdrowie i życie, powstał ONKOfundusz – ogólnopolski portal społecznościowego wsparcia chorych na nowotwory charakterze fundraisingowym, który stanowi medium łączące darczyńców, czyli osoby chcące wspierać chorych na raka, oraz podopiecznych, rozumianych jako pacjentów korzystających z możliwości pozyskania darowizn na dodatkowe, niezbędne i medycznie uzasadnione świadczenia związane z terapią i rehabilitacją.
 
Osoby, które chciałyby zostać podopiecznym w Fundacji proszone są o zapoznanie się z poniższym regulaminem.
 
 
Aby zostać PODOPIECZNYM prosimy o:
1. Skontaktowanie się z ONKOfunduszem mailowo na adres: biuro@onkofundusz.pl
2. Przygotowanie i przesłanie historii choroby wraz ze skanem lub kopią dokumentu medycznego potwierdzającego chorobę.
3. Oficjalne pismo - prośbę o założenie subkonta wraz ze wskazaniem celu, na jaki środki miałyby być zbierane.
 
UWAGA! W związku z wejściem nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) prosimy w treści maila zawrzeć dopisek:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ciołka 10/112, 01-402 Warszawa, dla celów związanych z realizacją programu ONKOFundusz zgodnie z Ustawą 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 2018, poz.1000).

Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
 
Decyzję o tym, czy subkonto zostanie założone podejmuje Zarząd Fundacji.
 
Darczyńcy za pomocą ONKOfunduszu mogą przekazywać dowolne kwoty na leczenie konkretnych pacjentów. Środki przekazane podopiecznym portalu, niepomniejszone o prowizje czy opłaty na rzecz organizatorów, stanowią uzupełnienie publicznego finansowania terapii onkologicznych, które mają szansę pomóc przedłużyć życie lub poprawić jego jakość osobom chorującym na śmiertelne choroby onkologiczne.

Suma zgromadzonych darowizn, która trafi do podopiecznego na realizację wyznaczonego przez niego celu, jest widoczna na jego profilu. Dzięki temu użytkownicy mogą na bieżąco monitorować postępy zbiórki i aktywizować znajomych do przyłączenia się do grona wpłacających. Zaloguj się już dziś i daj sobie szansę na wsparcie leczenia lub zostań darczyńcą i pomóż walczącym z rakiem.

 
 

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności